Akraba evliliği, kan bağı ile akrabalık ilişkisi olan kişilerin evlenmesidir.

Birinci dereceden akraba evliliği; anne ya da babanın kardeş çocuğuyla evlenmek. (Kuzen evliliği)

İkinci dereceden akraba evliliği; büyük anne ya da büyük babanın kardeş çocuklarıyla evlenmektir.

Türkiye’de akraba evlilikleri maalesef %25 olarak görülmektedir. Bu durum genetik hastalıklar bakımından ciddi ve önlenmesi gereken bir durumdur.

Akrabalarda gen benzerliği yüksektir ve birbiriyle evlenen akrabalarda, çekinik durumda olan bozuk genlerin çocukta ortaya çıkması yüksek bir ihtimaldir.

Kan uyuşmazlığı ise akraba evliliği ile alakalı bir durum değildir.

Doğuştan görme engelli işitme engelli olan kişilerin de aynı engeli olan kişilerle evlenmeleri çocuklarında da aynı engelin çıkma riskini arttırır.

Bunların yanında, akraba evlilikleri ya da engelli kişilerin evliliklerinde, çocukların tamamen sağlıklı olma şansı vardır.

Normal bir evliliğe göre akraba evliliğinde artan riskler;

  • Ölü doğum riski %1,24 ten iki katına çıkmaktadır.
  • Düşük doğum riski %5 ten iki kat fazladır.
  • Doğum sonrası ölüm oranı %10 civarından  %16’ya çıkmaktadır.
  • Genetik nedenlerle meydana gelen kusurlar, 10 kat daha fazladır.

Akraba evliliklerinde bebeğe yapılan tetkikler;

  • Hamilelikte biyokimyasal tarama testi
  • Hamilelikte 2. basamak ultrasonografi (genetik usg)
  • Bebek doğduktan sonra işitme vb. duyularına yapılan tetkikler
  • Koryon villus biyopsisi (CVS); Akraba evlililklerinde ikili, üçlü, dörtlü testler ve standart ultrason yeterli değildir. Bu nedenle akraba çiftlerin hamileliklerinde 11. ve 14. haftalar arasında koryon villus biyopsisi yapılır ve bu sayede bazı hastalıklar tespit edilebilir.

Akraba evliliklerinde sağlıklı bebek için uygulanan yöntem var mıdır?

Etik olarak tartışılabilecek bir durum olmasıyla beraber, preimplantasyon genetik tanı (PGD / PGT) yöntemi ile anneden alınan yumurta, babadan alınan sperm ile laboratuvar ortamında döllenir ve oluşan embriyo sağlık testlerinden geçerek, annenin rahmine yerleştirilebilir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;