Ultrasonla muayene sırasında farkedilen bir durumdur. Bebeğin içinde bulunduğu amniyon zarının katlantı oluşturması sonucu ortaya çıkar. Nedeni bilinmemektedir.

1200 hamileden 1’inde rastlanan bir durumdur ve çoğunlukla bebek zarar görmeden doğar. Fakat katlantıdan kaynaklanan ip benzeri yapıların, bebeğin uzuvlarına dolanmasıyla;

  • Uzuv şeklinde bozukluk
  • Ödem
  • Uzuvda kısalma
  • Uzuvda kopma

gibi durumlar yaşanabilir.

Tedavi: Günümüzde bu durum için tedavi uygulanamamaktadır fakat ameliyat yöntemleri hala araştırılmaktadır.

Amniyotik band sendromuna verilen diğer adlar;

  • Transvers terminal defekt
  • ADAM kompleksi
  • Konjenital amputasyon
  • Konjenital kontrakte band
  • Amniyotik band sekansı
  • Amniyotic distuption complex