Ultrason görüntülemesinde anne karnındaki bebeğin karın bölgesinde, parlak beyaz (ekojenik) bölgeler fark edilmesidir.

Hamileliğin 3-6 ayları arasında %1 oranla rastlanır ve zamanla kaybolduğu görülür. Son 3 ayda ise rastlanma olasılığı artar ancak endişe edilecek bir durum olarak görülmemektedir. 

Hiperekojenik bağırsak denilen bu durum çok nadir olarak farklı anormalliklerle beraber görülür.

Bu sebeple bu durum fark edildiğinde, detaylı ultrason incelemeleri, çeşitli tarama testleri ve gerekirse amniyosentez ile toksoplazma, kromozomsal anomali incelemeleri vb. yapılabilir.

Bebek, herhangi bir gelişim problemine vb. karşı takip edilir ve inceleme altında tutulur.

Başka bir anormallik var olmadığı durumlarda, bebekler normal koşullarda sağlıklı olarak dünyaya gelirler.

 Hiperekojenik bağırsağa eşlik edebilecek durumlar;

  • Kromozom anormallikleri (Down sendromu vb.)
  • Kistik fibrozis
  • Toksoplazma, CMV vb.enfeksiyonel hastalıklar
  • Bağırsaklarda tıkanıklık

Bağırsaklarda tıkanıklık görülmesinin bazı sebepleri;

  • Son aylarda bağırsaklarda mekonyum (bebeğin kendi kakasını yutması)
  • Amniyon sıvısındaki kanamanın bebek tarafından yutulması
  • Amniyon zarı ve sıvısı enfeksiyonu (Koryoamniyonit) mevcut olduğu durumlarda, gaz yapıcı bakterilerin bebek tarafından yutulması

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;