İdrar kaçırma (stres üriner inkontinans, SUI) şikayetinin tedavisi için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlere askı ya...