Molar gebelik ya da üzüm hamileliği adları verilen durum, Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi hastalığına dönüşebilmektedir. Ayrıca düşük ya da normal hamilelikten sonra da ortaya çıkabilir. Vücudun başka yerlerine de yayılabilir ya da rahim içinde tekrarlayabilir.

Molar gebelikte, kan tahlili takiplerinde BHCG düzeyinin;

  • Düşmesi,
  • Bir miktar düşüşten sonra artmaya başlaması durumlarında, hastalık gelişme olasılığı düşer.

Tedavi;

Genelde kemoterapi ile tedavi başarılı olur.

Ancak;

  • Histerektomi
  • İntraarterial kemoterapi gibi tedaviler de uygulanabilir.

Ajan (aktive edici madde) olarak genelde Metotreksat tercih edilir. Aktinomisin- D, Etoposide, 5-Fluorouracil gibi ajanlar da tercih edilebilir.

Aşağıdaki yazlarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;