Tanı:

Ultrason kontrolleri sırasında amniyon sıvısı ölçümü yapılarak, bebeğin suyunun az olduğu fark edilebilir.

Tedavi:

Eğer hamilelik süresinin sonunda suyun azaldığı fark edilirse, doğum gerçekleştirilir.

Fakat doğum zamanından önce bebeğin suyunun azalması durumunda, bebeğin sağlık kontrolleri normal ise; dışarıdan amniyon sıvısı ekleme (amniyoinfüzyon) yöntemi kullanılabilir ancak pek tercih edilmez. Bebek takibe alınır.

Olası Sebepler:

 • Miad aşımı
 • Rahim içi gelişme geriliği
 • Bebekte böbreğin oluşmaması
 • Suyun erken gelmesi
 • Bebeğin idrar yollarında tıkanıklık
 • Bebekte anormal gelişim
 • Zarların erken yırtılması- Suyun erken gelmesi (Erken membran rüptürü)
 • Plasentanın fonksiyonlarının bozulması

Oligohidramnios’un neden olabileceği durumlar:

 • Pulmoner hipoplazi (Akciğer gelişiminin kısıtlanması)
 • Kordon basısı
 • Bebeğin kakasını yutması (Mekonyum Aspirasyonu)
 • Kol ve bacaklarda şekil bozukluğu (Deformiteleri)
 • Fetal distres

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;