Kadınların yaklaşık %20’si, hayatlarında herhangi bir dönem, idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmaktadır. Hamilelikte ise bu oran artmaktadır.

Hamilelikte böbrek boyut ve fonksiyonlarında bazı değişimler yaşanır.

Böbreklerin büyümesi ve bağırsağın rahmi itmesiyle idrar yolunda bası oluşur. Bu sebeple içeride daha çok bekleyen ve geç dışarı atılan idrar, idrar yolu enfeksiyonu oluşma riskini arttırır.

Özellikle daha önce alt ya da üst idrar yolu enfeksiyonları geçirmiş hamilelerde risk daha fazladır. Bu sebeple önlem amaçlı bazı müdahaleler yapılabilmektedir.

Kadınların %25 inde idrar yolu enfeksiyonlarının tekrarlamakta olduğu unutulmamalıdır.

Hamilelikte görülen idrar yolu iltihabı çeşitleri;

Asemptomatik Bakteriüri (ASB);

 • Belirti göstermez fakat idrarda çoğalan bakteriler mevcuttur.
 • Çoğunlukla Escherichia coli bakterisinden kaynaklıdır.
 • Tedavi edilmezse ilerleyebilir.
 • Erken doğum ya da düşük doğum ağırlığına sebep olabilir.
 • Hamilelikte kullanılabilecek antibiyotik tedavisi uygulanır.
 • Başlangıç tedavisi yaklaşık 1 haftadır.
 • Doktorun tavsiyesiyle, belli aralıklarda hamilelik boyunca idrar kültürü yapılmalıdır.

Akut Sistit;

 • Sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı hissetme, mesane civarında ağrı, nadiren idrarda kan gibi belirtiler gösterebilir.
 • Asemptomatik bakteriüri kaynaklıdır ve bu yönde yaklaşık 1 haftalık uygun antibiyotik tedavisi verilir.
 • Antibiyotiğin cevap verip vermediğine dair testler yapılarak gerekirse tedavi tekrar düzenlenir.

Akut Pyelonefrit;

 • Sık idrara çıkma, idrar yapma sırasında ağrı hissi, aniden idrara çıkma isteği gibi belirtiler gösterebilir.
 • Ancak asıl fark yaratan belirtileri karın bölgesinin yan taraflarında ağrı, vücutta ateş yükselmesi ve mide bulantısıdır.
 • Bebeğin suyunun erken gelmesi ve erken doğuma sebep olma riski mevcuttur.
 • Anne adayı için de tehlikeli (hayati) riskleri mevcuttur, bu sebeple acil teşhis ve tedavi gereklidir.
 • Anne adayı acilen hastaneye yatırılır, damar yoluyla antibiyotiğe geçilir.
 • Sıvı ve ateş düşürücü tedaviler uygulanır.
 • Anne adayının en az 48 saat ateşi normal seyrinde olana kadar, antibiyotik tedavisine devam edilir.
 • İdrar kültürü belli aralıklarla tekrarlanır ve gerekli görüldüğü taktirde antibiyotik tedavisine devam edilir.
 • Tedavi 72 saat sonra değişiklik oluşturmuyorsa antibiyotik duyarlılık testi yapılır.
 • Test sonuçlarına göre tedavi tekrar düzenlenir ve ultrason vb. tetkikler istenir.
 • %20 oranında tekrarlama olasılığı mevcuttur. Bu sebeple doktorun gerekli gördüğü tedavilere devam edilmelidir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;