İdrarda kan hücrelerine (eritrosit) rastlama durumuna hematüri denir. Her yaşta birçok nedenle rastlanabilecek ve dikkate alınması gereken bir durumdur.

Yenilen yiyecekler, kullanılan ilaçlar, alınan vitaminler de idrarda renk değişimlerine sebep olabilir. Doktora başvurulduğunda bunların da dikkate alınarak belirtilmesi gerekir.

Bu durum 0-3 arasında normaldir fakat daha fazla olmasının sebepleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Bakteri-virüs enfeksiyonları
 • Nefrit (Yüksek tansiyan ve göz kapaklarında şişlik nefritin belirtileridir.)
 • Üriner sistem kanserleri
 • Polikistik böbrek
 • Kan hastalıkları
 • İlaçların toksik etkileri
 • Üriner sistem travmaları
 • Böbrek taşları

Bu nedenlerin yanında gençlerde daha sık görülen, egzersiz kaynaklı ve geçici hematüriye rastlanmaktadır.

Hematüri Şikayetleri;

 • Sancı
 • Kasık ağrısı
 • Göğüs ağrısı
 • Halsizlik
 • Bulantı-kusma

Yukarıdaki sebeplerin dışında hiçbir belirtiye rastlanmadan, sadece kandaki renk değişimiyle, hematürinin farkedildiği durumlar olabilmektedir.

Hematüri Teşhişi;

Makro düzeyde eritrosit miktarında idrarda pembe-kırmızı renk değişimiyle fark edilebilir. Fakat mikro düzeyde renk değişimi oluşturmayabilir.

Eritrositi tespit eden dipstik çubuklarıyla test yapılır. Test pozitif ise idrar tahlili yapılır. Durumun önemi ve kişilerin yaşına göre kan tahlili, ultrasonografi ve sistoskopi tetkikleri yapılır.

Hematüri Tedavisi;

Üroloji uzmanları tarafından konulan teşhis sonucuna göre tedavi uygulanır. Enfeksiyon durumunda antibiyotik, taş vb. saptanması durumunda ilaç ya da ameliyat tedavisi uygulanabilir.