İkiz hamilelikler ikiye ayrılır;

  • Tek yumurta ikizleri, bir spermin bir yumurtayı döllemesiye oluşur. Döllenen yumurta ikiye ayrıldıktan sonra ayrı ayrı gelişerek ikiz bebekleri oluşturur.
  • Çift yumurta ikizleri, ayrı iki yumurtanın ayrı iki sperm tarafından döllenmesiyle oluşur.

Dünyada çok nadir de olsa bu tür durumlara rastlanabilmektedir. Annenin bir yumurtası başka bir erkek tarafından döllendikten sonra, diğer yumurtası başka bir beraberlikten, başka bir erkek tarafından döllenmesi mümkündür.

Bu durum tıp alanında heteropaternal süperfekondasyon (heteropaternal superfecundation) olarak adlandırılmaktadır.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.