IMSI anlamı ve açılımı;

  • İntrasitoplazmik Morfolojiye Göre Seçilmiş Sperm İnjeksiyonu
  • Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection

Spermlerin yaklaşık 8000 kat büyütülerek incelenebildiği bir tekniktir.

Diğer tekniklerde 400 kat büyütülerek incelendiği düşünülürse, IMSI tekniğinin farkı daha iyi anlaşılabilir.

Bu sayede sağlıklı sperm seçimi daha güvenilir olmaktadır ve hamilelik olasılığı artar. Özellikle sperm sayısında ve kalitesinde sorun olan baba adaylarında tercih edilir.

IMSI yöntemi, hamilelik olasılığını arttırmasının yanında, daha sağlıklı sperm seçimini sağladığı için; bebeğin yaşamında genetik olarak yakalanabileceği hastalık risklerini de azaltmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde, tüp bebek uygulamalarında başvurulan bir tekniktir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;