Bazı kronik hastalıklarda, sürekli ilaç kullanımını gerektirir. Bazı kronik hastalık ilaçları ise, kemik kayıplarına yok açmaktadır.

Bazı ilaçlar ise, akut durumlarda kısa süreli kullanılsa bile, kemik kaybına yol açabilmektedirler.

Kemik erimesine yol açabilen bazı ilaç tedavileri;

Glükokortikoidler (steroid); Bazı akciğer ve romatizmal hastalıklarda kullanılırlar ve kemik erimesine en çok yol açabilecek ilaçlar olarak bilinirler.

Aantikoagülanlar (heparin,kumadin); Kan sulandırıcı ilaçlardandır.

Nöroleptik; Psikoz tedavisi ilaçları.

GnRH analogları; Genelde endometriozis tedavilerinde kullanılır.

Levotiroksin; Troid hastalıklarında kullanılır.

Depo medroksiprogesteron asetat; Doğum kontrol ilacı olarak kullanılır.

Antikonvülsifler (primidon, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, valproik asit); Epilepsi tedavisinde kullanılır.

Antihipertansifler; Tansiyon tedavilerinde kullanılır.

Rosiglitazon-Pioglitazon; Thiazolidinedion grubu giren şeker hastalığında kullanılır.

SSRI (selektif serotonin gerialım inhibitörleri); Depresyon tedavilerinde kullanılır.

Proton pompası inhibitörüleri (omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, dekslansoprazol); Ülser ve gastrit tedavisinde kullanılırlar.

H2-reseptör antagonistleri; Mide rahatsızlıkları için (gastrit,ülser) kullanılır.

Alüminyum içeren antiasitler; Peptik ülser ve gastrit için kullanılır.

Furosemid, bumetanid; İdrar söktürücü olarak verilir. (Loop diüretikler)

Antiretroviraller; AIDS hastalarında kullanılır.

Metotreksatler; Kanser tedavisinde kullanılırlar

Aromataz inhibitörleri (exemestan, letrozol, anastrazole); Meme kanseri tedavisinde kullanılırlar.

Antiandrojenik; Prostat kanseri tedavisinde kullanılırlar.

Lityum

İmmunsupresifler (Siklosporin)

Doktor kontrolünde kullanılması gerekli yukarıdaki ilaçların yanında, yine doktor tavsiyesiyle kemik erimesini önleme amaçlı ek tedaviler uygulanabilmektedir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;