• Lenfomalar (Lenf Bezi kanseri)
 • Lösemi
 • Akut Lenfositik Lösemi
 • Akut Myelositer Lösemi
 • Akut Non-lenfositik lösemi
 • Kronik Myelisiter Lösemi
 • Miyelodisplazi Multipl myeloma Solid tümörler
 • Göğüs Kanseri
 • Beyin tümörleri
 • Ewing Sarkomu
 • Hurler sendromu
 • Yumurtalık (Over) kanseri
 • Neuroblastoma Anemiler
 • Aplastik anemi
 • Fanconi anemisi
 • Kalıtsal metabolik bozukluklar
 • Osteopetrosis
 • Lökodistrofiler
 • İmmün yetersizlikler
 • Ağır Kombine immün yetersizlik (Severe Combined Immunodeficiency Disease) (SCID)
 • Kombine değişken immün yetersizlik (Combined Variable Immune Deficiency) (CVID)
 • Wiscott-Aldrich Sendromu (WAS)
 • Hemofagositik lenfohistiyositoz

Üzerinde çalışılan diğer hastalıklar:

 • Felç (İnme)
 • Nörolojik hastalıklar (ALS, Parkinson)
 • Bazı otoimmün hastalıklar (şeker, lupus, MS)
 • Kalp hastalıları
 • Musküler distrofi (Kas hastalığı)
 • Kemik  -kıkırdak hastalıkları

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;