Erkeklerde cinsel sıvının var olmasına rağmen, içinde sperme rastlanmaması durumuna azoospermi adı verilir.

Teşhis;

Bir ay, ya da daha fazla arayla yapılan testler sonucunda sperm görülmemesi durumunda azoospermi teşhisi konabilir.

Tedavi;

Öncelikle azoosperminin nedeni araştırılmaktadır.

Bunun için ürologlar tarafından aşağıdaki tetkikler yapılabilir;

  • Muayene
  • Hormon tahlilleri
  • Ultrason görüntülemeleri
  • Sperm tahlili

Tıkanıklık teşhisinde;

Genelde cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

Hormonal bozukluk teşhisinde;

Bu durumun nedeni araştırılarak çeşitli tedaviler uygulanır.

Sperm üretiminde sorun teşhisinde (Nonobstruktif azoospermi);

Testis biyopsisi ile sperm arama (Mikro TESE) yöntemine başvurulur. Vakaların %50’sinde hiç sperm bulunamaz ancak kalan %50’sinde sperme rastlanır.

Sperm rastlanan vakalarda, spermler alınarak tüp bebek yöntemine geçilebilir.

Sperm rastlanmayan vakalarda çocuk sahibi olabilmek için, kök hücre ya da spermatogonyum alanında araştırmalar sürmektedir.

Mikro TESE Yöntemi;

Cerrahi müdahale sırasında testisler mikroskobik yöntemlerle incelenir ve sperm rastlanan alanlardan doku örneği alınır. Genelde anestezi altında yapılır.

Mikro Tese Yöntemi İle Sperm Alımı (Video)

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;