Yumurtalıkların Uyarılması ve Yumurta Gelişimini Kapsayan Aşamadır

Yumurtalık Baskılanması (Supresyon)

Farklı yöntemlerin kullanılmasının yanı sıra, genelde uzun protokol (long protocol) tercih edilmektedir.

Uzun protokolde adet kanamasının ilk günü 1. gün sayılarak, 21. günü ilaç kullanımı başlar.

İşlem, yumurtlamanın doğal yolla oluşmasını engelleyerek, daha fazla yumurta toplama olanağı sağlar.

Aşağıda, yumurtalık baskılanmasında tercih edilen ilaçlar sıralanmıştır. Seçilen ilaca göre uygulama yöntemi farklılık göstermektedir.

  • Supracu
  • Suprafact
  • Lucrin
  • Synarel

Yumurtalık baskılaması uygulamalarının; yalnızca gonadotropin uygulamalarına oranla, hamilelik oluşma olasılığını arttırdığı gözlenmiştir.

Yumurta Oluşumu ve Gelişimi

Adet kanamasının ilk 5 günü içinde uygulanan yumurta geliştirici ilaçlar sayesinde, yumurtalıklarda çok sayıda yumurta hücresinin oluşması sağlanır.

Aşağıda bu tedavi için tercih edilen ilaçlar sıralanmıştır, seçilen ilaca göre uygulama yöntemi farklılık göstermektedir.

  • Gonal-F
  • Puregon
  • Menegon
  • Pergonal

Yumurta geliştirme yaklaşık 2 hafta kadar sürmektedir. Bu süreçte gün aşırı veya her gün ultrason görüntülemeleri ve gerektiğinde kan tahlilleri alınır.

Yumurtlama tedavisinde, yumurtalıklarda var olabilecek kist benzeri yapıların kontrolü için, adetin 3. günü ultrason görüntülemesi ve kan tahlilleri istenir.

Yumurtalar-Foliküller istenen büyüklüğe ulaştığında, hormon tahlilleri sonrası yumurta çatlatma iğnesi adı verilen HCG uygulanır. Ancak buradaki amaç yumurtlama değil yumurtaların olgunlaşmasını sağlamaktır. Daha sonra yumurtalar OPU yöntemi ile alınır.

Bu aşamanın başarılı olabilmesi için özellikle aşağıdaki iki kriter sağlanmalıdır.

  • Yeterli sayıda yumurta oluşması
  • Östrojen hormon seviyesinin istenen değer aralığında olması

Ayrıca çatlatma iğnesinin yapılacağı günkü rahim iç tabakası (Endometrium) kalınlığının, hamileliğin başarı şansında oldukça etkilidir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;