SP; çocuklarda, beyin-beyincikte görülen nörolojik bozukluklar sonucu, beyin ile kas iletişimindeki sorundur. Doğumdan önce, doğum sırasında...