Jinekolojik incelemelerde ultrason görüntüleme yöntemi, bir çok teşhiste yararlı olmaktadır. Organların incelenmesi açısından, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir....