Mikrosefali: Fetusun başının olması gerekenden küçük olması durumudur. Kafatası ile yüz orantısızdır; alın basıktır, beyin ufaktır. Ventrikülomegali (beyin içindeki odacıklarda genişlik) görülebilir.

Sebepleri arasında;

  • Çeşitli genetik hastalıklar (trizomi 13, 18)
  • Enfeksiyonlar (CMV)
  • Annenin alkol kullanması
  • Radyasyon etkisi
  • Anneye ait bazı hastalıklar

sayılabilir.

Mikrosefali tanısı kesin konulabilen bir tanı değildir.Vücutta farklı organlardaki gelişme bozuklukları bu tanıda karışıklık doğurabilir.

Mikrosefali tanısı söz konusu olduğunda, zeka geriliği görülebilir. Fakat bu durum her fetus için geçerli değildir. Mikrosefalinin derecesi ve yanında görülen diğer farklı anormal durumlar (anomali) hastalık seyrinin tahminini (prognoz) zorlaştırır. Bu sebeplerden dolayı mikrosefali tanısı konan fetuslerin yüzde kaçında zeka geriliğine rastlandığına dair net bir oran verilememektedir.