Fetal Distres (Fetuste Sıkıntı Hali)

Fetal distres çeşitli sebeplerden dolayı fetusun;

  • Asidoz (vücudun pH değerini düşürme eğilimi olan herhangi bir hastalıktır)
  • Asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulmadır)

durumuna ilerlemesi halinde fetusun stres altında olduğunu belirten bir terimdir.

Bunun nedeni fetuste anemi veya gelişme geriliği olabileceği gibi;

  • Suyun gelmesi
  • Suyun az olması (oligohidramnios)
  • Kordon dolanması
  • Doğum gününün geçmesi
  • Kanama yapan her tür durum
  • Annede preeklampsi
  • Diyabet gibi rahatsızlıklar da olabilmektedir.

Yapılan NST, OCT, Doppler ve ultrason gibi testler değerlendirilerek gebelik haftasına göre izlenir veya doğuma karar verilir. (Duruma göre sezeryan gerekebilir)