Germ hücresi adı verilen hücreler, hamileliğin ilk aşamasında bebeğin dokularını oluşturan hücrelerdir. Daha sonra bu hücreler gruplaşır, farklılaşır ve organları oluşturur.

Dermoid kistler ise germ hücresi kökenlidir. Bu sebeple bu kistler büyüdükçe köken aldıkları dokuyu meydana getirirler.

Genelde diş, tırnak, saç gibi doku oluşumlarına rastlanır.

Matür kistik teratom ise, genelde erginliğe erişmiş kadınların yumurtalıklarında görülen tümördür. İyi huylu kistler sınıfındadır. Ancak içerisinde immatür dokular varsa, az da olsa kansere dönüşme ihtimali vardır.

Tekrarlama riski ise %3-4 oranındadır.

Çapı 30 cm’ye kadar büyüklerine rastlanmıştır.

Bazen, kistin içinde troid dokusu oluşabilir. Bu durumda troid hormonu aşırı salgılanır ve struma ovarii oluşur.

Bazı durumlarda enfeksiyon gelişebilmektedir.

Belirtiler:

  • Kasık ağrısı
  • Ağrılı cinsel ilişki
  • Büyük kistlerde karında şişlik
  • Burkulma (torsiyon) oluştuğunda şiddetli ağrı-sancı
  • Patlama (rüptür) oluştuğunda şiddetli karın ağrısı- sancısı

Teşhis:

Ultrason, Tomografi ya da MR görüntülemesi ile fark edilir.
Laparoskopi sayesinde kist gözlemlenir, patalojik inceleme ile teşhis konabilir.

Tedavi:

Kapalı veya açık ameliyat ile kist alınır. Bazı durumlarda yumurtalık kistle beraber alınır. Patolojik incelemede kistin immanür doku içerip içermediği araştırılır.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;