Hamilelikte bilindiği üzere bebek gelişmek için oksijen ihtiyacını anneden karşılar.

Astım, ilk olarak hamilelikte ortaya çıkabilir ya da önceden astım rahatsızlığı olan anne adayları için kötü etki edebilir. İyi ve düzenli tedavi edilmemiş ise, anne ve bebek için ciddi sorunlar yaratabilmektedir.

Astım rahatsızlığı olan anne adaylarında tedavi görmeyenlerin %50`sinde değişiklik olmazken, %25`inde iyileşme, %25`inde ise kötüleşme görülmüştür.

Bu sebeple astım rahatsızlığı olan anne adayları, hamilelik öncesinde solunum fonksiyonları testlerinden geçmeli ve hamilelik öncesinde solunum normal düzeye getirilmelidir. Astım ataklarına karşı zamanında tedavi uygulanmalıdır.

Hamilelikte astım rahatsızlığının tedavisi aksatıldığında aşağıdaki durumlar oluşabilir;

  • Düşük
  • Bebekte perinatal ölüm riski
  • Erken doğum
  • Bebekte gelişme geriliği

Astım rahatsızlığı olan anne adayları;

  • Allerjenlerden uzak durmalı
  • Verilen ilaç tedavisini aksatmamalı
  • Astımı tetikleyen üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit veya reflü rahatsızlığı varsa tedavi sağlamalıdır.
  • Solunum fonksiyonlarını ve bebeği düzenli ve sık sık takip ettirmelidir.
  • Tedavide en önemli faktör annenin eğitimi ve bilinçlendirilmesidir.

Astım rahatsızlığı olan hamilelerde % 1-10 oranında doğum sırasında ataklar izlenebilir. Sezeryan doğumlarda annenin kötüleşme riski daha fazladır. Bu sebeple normal doğum tercih edilir.