Fetus In Fetu (FIF)

İkiz gebeliklerde oluşan çok nadir bir anomalidir.

  • Diamniyotik (Çift amniyo keseli)
  • Monokoriyonik (Tek koryonlu)

gebeliklerde embriyonun zigot evresinde asimetrik bölünmesinden dolayı oluşan bir anormalliktir.

İkiz fetuslardan birisi diğerinin içerisinde gelişmekte ve canlılığını yitirmekte ve tek bebek doğumu gercekleşmektedir. Tanı genellikle çocukluk çağında konulur. Genel olarak karın bölgesinde bir kitle şikayetiyle gelen hastalarda yapılan araştırmalar sonucunda saptanmaktadır.

FIF olgularında kitle sıklıkla karında üst retroperitoniyal bölgededir (% 80), ancak az da olsa kafa içerisinde, skrotum ve karaciğerde bildirilen olgular mevcuttur. Tedavi için ise kitlenin ameliyatla çıkarılması gerekmektedir.