DWM 25000-30000 canlı doğumdan 1’inde gözlenmektedir.

Beyincik, beyin sapı ve dördüncü karıncığın bulunduğu beynin bölümünde görülür. Beyincikte vermis  kısmı çok az gelişmiştir. Bazı durumlarda hiç gelişememiştir.

Bu bebeklerin %90’ında hidrosefali gözlenir ve %75-80’inde doğum sonrası 3 ay hidrosefali problemi bulunur.

Bazen DWM genetik hastalıklarla beraber görülmektedir. (6 parmak vb.)

Tanı;

Hamilelikte ultrason ya da MR tespit edilebilmektedir.

Tedavi;

Hidrosefali gelişirse şant ameliyatı ve endoskopik ameliyat ile beyinde biriken ve basıncı arttıran sıvı boşaltılabilmektedir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;