CMV (Sitomegalovirüs enfeksiyonu – Cytomegalovirus) virüs kaynaklı bir enfeksiyondur. Hamilelik dönemi ve doğum sonrası dönemde, görülen enfeksiyonlar içinde sık karşılaşılan bir hastalıktır.

Primer ve rekürren olarak ayrılır. Primer bebek için daha fazla risk oluşturur ancak her ikisinin de bebek için risk oranları düşük kabul edilir.

Gelişmekte olan ve düşük sosyoekonomik düzeye sahip ülkelerde sık görülen bir enfeksiyondur.

Aşağıdakiler gibi, vücut sıvıları yolu ile bulaşır;

 • Tükrük
 • Gözyaşı
 • Süt (Emzirme ile bebeğe de geçebilir.)
 • İdrar
 • Meni (Cinsel yol ya da meniye temas ile.)
 • Kan
 • Hamilelikte anneden bebeğe geçebilir.

Primer CMV Enfeksiyonu

Enfeksiyon ilk kez geçiriliyorsa bu adı alır.

Rekürren CMV Enfeksiyonu

Primer enfeksiyondan sonra, virüs vücutta kalıp ilerde tekrar aktifleşmesi durumudur.

Genel belirtiler:

Genelde hafif belirtiler gösterir. Üst solunum yolları enfeksiyonuna benzetilebilir.

 • Halsizlik
 • Boğaz ve eklem ağrıları
 • Lenf bezlerinde şişme
 • Ateş

Hamilelikte Primer CMV Enfeksiyonu

İlk kez hamilelikte CMV enfeksiyonuna yakalanan anne adaylarında, enfeksiyonun bebeğe geçme ihtimali %20-40 arasıdır.

Enfeksiyon geçen yaklaşık 10 bebekten 1’i olumsuz olarak etkilenmektedir.

Etkilenen bebeklerde Sitomegalik İnklüzyon Hastalığı oluşabilir.

Anne karnında CMV enfeksiyonu ile karşılaşan bebeklerde görülebilecek olumsuz durumlar:

 • Gelişme geriliği
 • Mikrosefali
 • Beyinde yumuşak doku sertleşmeleri
 • Zeka geriliği
 • Peteşi (Kanama benzeri)
 • Sarılık
 • Karaciğer ve dalak büyümesi
 • İşitme ve görme sorunları
 • Bebek ölümleri

Elbette sağlıklı doğan bebekler mevcuttur. Ancak, sağlık takibinde tutulmalıdırlar. Çünkü ileriki yaşlarda duyu ve zeka sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Hamilelikte Rekürren CMV Enfeksiyonu

Enfeksiyon bebeğe geçse dahi, etkileme riski primer enfeksiyona göre daha düşüktür.

Hamilelik öncesi testlerde, annenin CMV enfeksiyonu geçirip geçirmediği saptanır. Hamilelik sırasındaki testlerde CMV enfeksiyonu geçirdiği saptanırsa önceki test sonuçlarına göre primer ya da rekürren enfeksiyon olup olmadığı belirlenir.

Hamileliğin ilk aylarında (erken dönem) bebeğe geçen enfeksiyon, ilerleyen aylara (geç dönem) göre daha fazla risk oluşturur. 

Enfeksiyonun bebekteki etkileri ileri dönemde de ortaya çıkabilir.

Teşhis:

Primer ve rekürren enfeksiyonun her ikisini de teşhis etmek kolay olmamaktadır.

Teşhis için anneye kan tahlili yapılır. Sonuçlara göre yorumlanır.

 • CMV IgM antikoru pozitif ise hastalık yeni geçiriliyor.
 • CMV IgG antikoru pozitif ise hastalık geçirilmiş.

Bebekte enfeksiyon teşhisi:

Amniyon sıvısı, koryon villus, PCR ile DNA izolasyonu gibi yöntemler ile veya bebeğin kanında IgM antikoru testi ile teşhis edilebilir.

Enfeksiyon teşhis edilen bebeklerin yaklaşık 3/4’ü  sağlıklı doğmaktadır.

Ayrıca bebek her ihtimale karşı, detaylı ultrason ile incelenmelidir.

Aşı ve Tedavi:

CMV ile ilgili herhangi bir aşı ya da tedavi bulunmamaktadır.

CMV enfeksiyonundan korunma tavsiyeleri:

 • Cinsel ilişkide prezervatif kullanılmalıdır.
 • Çocukların vücut sıvılarının bulaşabileceği ortamlara çok dikkat edilerek uzak durulmalı ve maruz kalındığında sabun ile temizlik sağlanmalıdır.
 • Kan naklinde CMV (-), yani enfeksiyon bulunmayan kan olmasına dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;