Miyom varlığı çoğu kadında özellikle doğurganlık döneminde (25-40 yaş arası) sık rastlanan bir durumdur. Ancak istatistiklere bakıldığında, bazı özelliklerin miyom üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.

Birtakım olgular miyom oluşumunu engellerken, birtakım olgular ise tetiklemektedir.

Miyom riskini arttıran faktörler;

  • Obezite
  • Genetik (Özellikle anne veya kız kardeşte miyom varlığı)
  • Doğum yapmamış olmak
  • Siyahi ırka mensup olmak
  • Adet kanamasının erken yaşta başlaması

Miyom riskini azaltan faktörler;

  • Düzenli spor
  • Doğum sayısının fazlalığı
  • Bazı doğum kontrol ilaçları kullanımı (13-16 yaşlarında başlanması hariç. Ayrıca doğum kontrol ilaçlarının tetiklediği birçok risk mevcuttur. Bu sebeple doğum kontrol ilacı kullanılmadan önce mutlaka riskler araştırılmalı ve göz önünde bulundurulmalıdır.)

Araştırmalara göre, östrojen hormonu miyomların büyümesi üzerinde etkilidir. Bu sebeple mevcut miyomlar genelde menopoz ile beraber küçülmekte ya da büyümesini durdurmaktadır.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;