Aşağıdaki tahliller genel olarak her hamilelikte yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda ek tahliller de gerekebilmektedir.

İlk muayene tahlilleri:

Genelde adet gecikmesi sonrası, yapılan tahlil türleridir. Ancak bu tür tahlillerin hamilelik istendiği sırada (hamile kalmadan önce) yapılması tavsiye edilir. Sonuçlara göre, hamilelik oluşmadan önce bazı durumlara karşı önlemler alınabilmektedir.

Muayeneler;

 • Jinekolojik muayene
 • Ultrasonografi
 • Smear testi (Son 1 yıl içinde yapıldı ise, gerek görülmez.)
 • Genel sistemik muayene

Tahliller;

 • Tam kan sayımı (Hemogram)
 • Kan uyuşmazlığı testleri. (Kan uyuşmazlığı varsa IDC istenir.)
 • Tam idrar tetkiki ve gerekli olursa kültür.
 • TSH tahlilleri sonucu anormallik görüldüğü taktirde tedavi gerekebilir.
 • Açlık şekeri ölçümü
 • Toxoplazma IGM ve IGG
 • Rubella IGM – IGG (Kızamıkçık testleri)
 • CMV IGM ve IGG
 • Hepatit B için HBsAg ve AntiHBs testleri. (Annede Hepatit B saptanırsa; bebeğe bulaşmayı engellemek için doğumdan sonra bebeğe antikor iğnesi yapılır.)
 • HCV testi
 • HIV (AIDS) testi
 • Biyokimya testleri. (Kolesterol vb.)
 • Sfiliz (frengi) için VDRL testi (Tercihen yapılmaktadır.)

11. ve 14. haftalar arası tahliller;

 • Ense kalınlığı (NT)
 • İkili test (kan tahlili)

16. ve 20. haftalar arası tahliller;

 • Üçlü test (triple test) veya dörtlü test
 • Üçlü ve dörtlü test sonuçlarına göre amniyosentez istenebilir.

24-28 haftalar arası tahliller;

 • Günümüzde riskleri açısından bazı hekimler tarafından kabul edilmeyen ve tartışılmakta olan şekerli su testi  (50 gr glukoz yükleme) .

Test sonucu 140’dan yüksek gelirse 100 gr OGTT testi yapılır.

Bu haftalar sonrası diyabet riski için açlık ve tokluk kan şekeri ölçümleri ve karşılaştırılması yapılabilmektedir.

 • Kan uyuşmazlığı mevcut ise, 28. haftada IDC (indirekt coombs testi) yapılır.

Test sonucuna göre;

Negatif ise, anne-bebek arasında kan uyuşmazlığına bağlı etkilenme olmadığını görülür ve kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır.

Pozitif ise, ileri tahliller ile bebeğin etkilenme derecesi tespit edilir. Etkilenmenin ne derecede olabileceği araştırılır.

35. ve 37. haftalar arası tahliller;

 • Annede Grup B Streptokok (bakteri) taraması önerilir.
 • Genelde hamileliğin son haftalarında, bebeğin sıkıntıda olduğu şüphesi varsa, miad aşımı durumlarında, NST (non stres test) çekilir.
 • NST’ye ek olarak biyofizik profil de istenebilir.
 • Doppler ultrasonografi de bu durumlarda detaylı bilgi veren bir uygulamadır.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;