Anne karnında 20 haftadan sonra (bebek 500 gr. ağırlığın üzerinde iken) yaşanan bebek ölümleridir. Yaklaşık 200 bebekten 1’inde gerçekleşen bir durumdur. Ölü doğumların yaklaşık %20 sinde sebep bulunamamaktadır.

Bebeğin anne karnında öldüğü tespit edildiğinde, zaman geçirmeden normal ya da sezaryen doğum gerçekleştirilmelidir. Aksi taktirde anneye zarar verebilir.

Ölü doğuma neden olabilecek durumlar;

 • Gebelik zehirlenmesi (Preeklampsi)
 • Annenin vücudunda oluşan travma
 • Kanda zehirlenme (Sepsis)
 • İkizden ikize transfüzyon sendromu
 • Suyun erken gelmesi
 • Bebekte kordon sıkışması, kordon sarkması vb.
 • Anne rahmindeki anormallikler
 • Kan uyuşmazlığı
 • Bebeğin vücudunda sıvı birikimi (Hidrops fetalis)
 • Kordon sarkması
 • Bebekte mevcut olan kromozomal ya da kalp vb. hastalıklar

Ölü doğum riskini arttıran durumlar;

 • Annede obezite
 • Annenin daha önce sezaryen doğum geçirmiş olması
 • Anne yaşının 35 üstü olması
 • Annenin ilk hamileliği olması
 • Annede buluna kronik rahatsızlıklar (böbrek, karaciğer vb.)
 • Çoğul hamilelikler
 • Annenin sigara kullanması
 • Annenin daha önce ölü doğum geçirmiş olması
 • Annede kanda pıhtılaşma sorunu (trombofili)
 • Hamilelik kolestazı

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;