Bebekte böbreğin idrar toplayan kısmı böbrek pelvis bölgesidir.

Hamilelikte bebeğin bu bölgesinde genişleme oluşabilir ve genişleme boyutlarına göre farklı isimlendirilir.

Ön-Arka Çap;

  • 4 – 10 Milimetre aralığında ise hafif pyelektazi (hafif hidronefroz) adını alır.
  • 10 Milimetre’nin üzerinde ise ciddi pyelektazi (hidronefroz) adını alır.

Hamileliklerin yaklaşık %2’sinde görülebilecek bir durumdur. Fakat çok düşük bir oranda ciddi sorun teşkil etme ihtimali vardır.

Eşlik edebilecek olumsuz durumlar;

  • İdrar yolları sorunları
  • Down sendromu veya başka bir kromozomal sorun

Hafif pyelektazi varlığında dahi down sendromu gibi kromozom kaynaklı sorunlara karşı detaylı ultrason ve tetkikler istenmektedir.

Doktorların vardığı genel kanıya göre; eğer hidronefroz dışında başka bir anomali ile karşılaşılmadıysa ve başka bir risk faktörü yoksa amniosentez yapılması gerekli değildir.

Doğum sonrası;

Pyelektazinin doğumdan sonra devam etmesinde aşağıdaki durumlar etkili olabilir;

  • Böbrekten idrar torbasına bağlanan borunun (üreter), böbrek pelvisiyle birleştiği yerde  tıkanıklık
  • İdrar torbasından böbreğe doğru idrar kaçışı olması
  • Posterior üretral valf
  • Üretral atrezi
  • Ektopik üreterosel
  • Çift toplama sistemi

Tedavi;

Ultrason görüntülemesi ile hidronefroz takibe alınır.

Genelde genişleme az miktarda ve tek böbrekte görülür. Doğumdan önce ya da bir kaç ay sonra kendiliğinden iyileşir.

Eğer her iki böbrekte ciddi pyelektazi veya hidronefroz mevcut ise, bebeğin suyunun azalabilme olasılığı vardır. Bu duruma bağlı erken doğum riski oluşabilir.

Genişlemenin fazla olduğu durumlarda, bebeğe doğum sonrası tetkik yapılır ve takibe alınır. Uzmanların kararına göre cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi müdahale genelde çocukluk çağında gerçekleşir.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;