Normal şartlarda, anne karnında bebeğin kordonunda, 2’si atar damar 1’i toplar damar olmak üzere, toplamda 3 damar bulunmaktadır.

Fakat kordonda bulunan atar damarlar normal atardamarlardan farklı olarak, bebekteki kirli kanı plasentaya götürür. Toplardamar ise plasentadan bebeğe temiz kan getirir.

Kordonda tek atardamar bulunması ise yaklaşık % 2-3 oranında karşılaşılan anormal bir durumdur.

Sebebi henüz bilinmemekle beraber, kız bebeklerde, ileri yaştaki hamileliklerde, şeker hastası anne adaylarının hamileliklerinde ve ikiz hamileliklerde daha çok görülmektedir.

Kordonda tek atardamar anormalliği görülen bebeklerin yaklaşık %50’si tam olarak sağlıklı bir şekilde dünyaya gelir.

Ancak bu anormalliğe eşlik eşlik edebilecek sorunlar ve riskler mevcuttur. Görülme oranları düşük olsa da, bu durumları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Normale oranla düşük ve erken doğum riski daha fazladır.
 • Bebeklerin %20-30’unda, kalp, sindirim, beyin, böbrek sorunları.
 • Trizomi 18 olarak anılan kromozom kaynaklı hastalık görülme riski.
 • Eşlik edebilecek sorunlar sebebi ile oluşacak ölü doğum ya da doğum sonrası bebek ölümü yaklaşık  %10-20 oranında görülme riskine sahiptir.
 • Bebeklerde yaklaşık %15-20 kadarında gelişme geriliğine rastlanabilir.

Ultrason görüntülemeleri ile teşhis edilebilir ve aşağıdaki anormal durumlar görülür:

 • Ultrasonda gönek kordonunda 3 yerine 2 damar
 • arterin normalden büyük izlenmesi ile tanınabilir
 • Renkli Doppler ultrason ile tek bir arter olduğu görülebilir ve fetusun mesanesinin sadece bir yanında arter olduğu izlenir.

Teşhis sonrası, eşlik edebilecek diğer sorunlara karşı yapılması gerekenler:

 • Bebekte gelişme geriliği riskine karşı takip.
 • Fetal ekokardiyografi
 • Eşlik eden diğer sorunlar mevcut ise: amniyosentez ile kromozom bozukluğu araştırması. (Eşlik eden bir sorun mevcut değilse de, ailenin isteği üzerine amniyosentez düşünülebilir.)
 • Doğum sonrası, bebekte böbrek anormallikleri araştırması. (Ultrason yardımı ile)

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;