Doğan her 1000 bebekten ortalama 7’si, ne yazık ki kalp anormalliğine sahiptir.

Bu anormalliklerin bir kısmı ameliyat gerektirmez.

Doğumsal kalp sorunu riskini arttıran faktörler:

 • Anne veya babada doğumsal kalp anomalisi olması
 • Daha önce kalp anomalisi olan çocuk doğurmuş olmak
 • Kalp açısından embriyoyu etkileyen toksik maddelere (ilaçlara) maruz kalmak (Lityum, folat antagonistleri, organik solventler, talidomit, izotretinoin, antiepileptik)
 • İkizden ikize transfüzyon sendromu (TTTS)
 • Annede diabet (şeker hastalığı) olması
 • Annede fenilketonüri hastalığı
 • Hamilelikte prostaglandin sentetaz inhibitörleri kullanımı
 • Hamilelikte geçirilen kızamıkçık
 • Ultrason muayenesinde, bebeğin herhangi bir organında fark edilen anormal durum
 • Bebekte kromozom anormalliği bulunması
 • Non-immun hidrops
 • Bebekte ritim bozukluğu tespiti
 • Bebekte sitüs anormalliği
 • Bebekte ense kalınlığı

Muayeneler;

Hamileliğin 18. ve 22. haftaları arasında; kalpte dört odacık görüntülenmesi ve çıkış yollarının görüntülenmesi gerçekleşir.

İki karıncık arasındaki duvarda küçük bir açıklık bulunuyorsa (ventriküler septal defekt), ilerleyen zamalarda kapanma olasılığı yüksektir.

Kalpten çıkan aort ve pulmoner arterin konumu normal olmalıdır.

Ancak bazı aort darlıkları, doğum öncesi teşhis edilememektedir.

Fetal ekokardiografi istenen bazı durumlar;

 • Annede doğumsal kalp hastalığı
 • Annede şeker hastalığı
 • Bebek kap atışlarında ritim bozukluğu
 • Önceki kardeşte doğumsal kalp anormalliği
 • NT (ense kalınlığı) artmış bebekler

Yenidoğan bebeklerde rastlanan bazı kalp sorunları:

Fallot Tetrolojisi

 • 4 farklı anormal durum birlikte görülür.
 • Hamilelik sonlandırılmaz.
 • Doğum sonrası uzman tarafından ilaç ya da ameliyat tedavisi gerçekleştirilir.

Büyük Damar Transpozisyonu

 • İki çeşittir.
 • Birinci durumda; aortun sağ karıncıktan, akciğerlere giden ana damarın ise sol karıncıktan çıktığı görülür.
 • İkinci durumda; kulakçıklar ve karıncıklarda da sorun vardır.
 • Bebeğin tüksek riskli bir ameliyat sayesinde ile yaşama şansı vardır.

Hipoplastik Sol Kalp Sendromu

 • Sol karıncık çok küçüktür. Karıncığa ait iki kapakçık dardır ya da hiç gelişmemiştir.
 • Anne karnında kalp yetmezliği ile birlikte görülebilir.
 • Hamileliğin sonlandırılabileceğinin tartışılabileceği bir anormalliktir.
 • Ancak küçük (açıklıkların) ventriküler septal defektlerin, zamanla kendiliğinden kapanması mümkün olabilir. Veya ameliyatla düzeltilebilir ve bebekte normal yaşam mümkün olur.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;