İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde geliştirilen bir yöntemdir. Kapsamlı kromozom taraması, 24 sure testi ve aCGH de denir.

Bu yöntem sayesinde, sperm ve yumurta birleştikten sonra alınan hücre örneği ile 12 saat içinde  24 kromozom incelenebilir. (Oldukça kısa bir süredir.)

Tüm kromozom bölgeleri detaylı olarak görülebilmektedir ve böylelikle düşüklerin en büyük sebebi olan kromozom sorunları tespit edilerek, engellenmiş olur.

40 yaşlarında hamilelik istemi durumunda, bu yöntem sayesinde 30 yaşlarındaki hamilelik başarısı elde edilir. 

Bu yöntem özellikle ileri yaşlarda kullanılmaktadır.

PGD (İmplantasyon öncesi genetik tanı) ile arasındaki farklar;

  • PGD “Floresan In Situ Hibridizasyon” (FISH) tekniği ile uygulanır. (Seçilmiş kromozomlar test edilir.)
  • PGD yönteminde embriyoda oluşabilecek kromozom sorunlarını ancak %60-80 oranında görülebilir.
  • Ancak tüm kromozom analizi ile embriyo kromozom yönünden tamamen incelenebildiği için, sağlıklı embriyo tespit edilme sayısı da doğal olarak azalmaktadır.

Ancak her iki yöntemde de şu risk mevcuttur; alınan hücre örneği ile erken gelişim dönemindeki embriyonun genetik yapısında farklılık oluşabilir.

Bu duruma karşı embriyonun rahime tutunma öncesi testleri (biyopsi) ile incelenmesi sonucu risk azalır.

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;