Fetal ense kalınlığı ölçümü hamileliğin 11. ve 13. (6 gün geçebilir) hafta arası yapılmaktadır.

Ense kalınlığı ölçümünün 3 mm’den fazla olmaması beklenir.

Belirli hamilelik haftalarında ölçülen normal değerlere göre yapılan oranlamalar ile, ölçümlerde yüzde kaçlık artış olduğunu incelenir (Persentil). Ölçüm sonuçlarına göre yorumlar yapılmaktadır.

NT kalınlığı %90-95 Persentil arasında ise, bebekte yüksek ihtimal (%90’dan fazla) anormallik yoktur.

NT %99 Persantil üzerinde ise, bebekte anormallik olma olasılığı fazla olarak yorumlanır. Bu sebeple CVS tekniği ve detaylı ultrason incelemelerine başvurulur.

Hamileliğin 14. ve 16. haftaları arasında tekrarlanan ölçümlerde azalma görülmezse; bebekte enfeksiyon ya da anormallik olma ihtimali yüksek olarak yorumlanır. Ayrıca ense kalınlığına paralel olarak kalp anormalliği riski de artmaktadır. Bu sebeple bebeğin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi istenir.

Ancak ense ödemi inmiş ve ölçüm normal değere ulaşmış ise; bebekte anormallik görülme riski oldukça düşüktür.

Bebekte NT’nin artmasına sebep olabilecek bazı durumlar;

  • Karın duvarı, akciğer, kalp, böbrek gibi organ ya da doku sorunları
  • Turner Sendromu
  • İskelet sistemi sorunları
  • Genetik hastalıklar
  • Trizomi 13, Trizomi 18, Trizomi 21 (Down Sendromu) gibi kromozomsal anormallikler

Aşağıdaki yazılarımızdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz;